Morvai Krisztina nyílt levele a mai napról az MSZP-nek

Dr. Morvai Krisztina gárdista mellényben
Dr. Morvai Krisztina gárdista mellényben

Tisztelt MSZP!

Olvastam mai sajtóközleményüket, amelyben harciasan kikeltek az Új Magyar Gárda avatás és a Jobbik ellen. Nagyon megértem elégedetlenségüket.

Önök 2006 őszén úgy döntöttek, folytatják dicső elődeik – a 110 millió ember haláláért felelős bolsevik vezérek – szokásait, s aki önöknek nem rokonszenves, annak kilövetik a szemét, a nyílt utcán összeveretik pribékjeikkel, bebörtönzik, ÁVH-s módszerekkel megkínozzák és koncepciós büntetőeljárás alá vonják.

Igen rossz néven vették és veszik, hogy a magyar nép végre fellázadt az önök és testvérkéik, a liberális törpepárt terrorja ellen. E lázadás, a nemzeti ellenállás kiemelkedő szereplője az Új Magyar Gárda Mozgalom és a Jobbik. Önök, akik húsz éve a hét elején még marxisták voltak a hét végére pedig már csak a Tőkét akarták megtartani Marxból, s ellopták a gyárakat, a téeszeket a munkásemberektől és a parasztoktól, önök beszélnek törvényességről? Morvai Krisztina nyílt levele a mai napról az MSZP-nek Tovább olvasása

Gárda-közlemény: Miért is nem történt szabálysértés?

magyargárdaAdjon az Isten!

Az új Magyar Gárda Mozgalom (Magyar Gárda) 2009. augusztus 22-i ünnepségén a rendőrség indokolatlan lépéseket tett. A rendőri erők parancsnoka által idézett 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 10/C. § (1) bekezdése ugyanis azt mondja ki, hogy aki a bíróság által társadalmi szervezet feloszlatásáról hozott döntésében jogellenesnek nyilvánított tevékenységet végez, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.738/2009/7 sz. jogerős ítélete azonban nem tiltja az alakzatban történő egyenruha-viselést. Sőt, a bíróság az Emberi Jogok Európai Bíróságának ún. „vörös csillagos” ítéletére hivatkozva (Vajnai kontra Magyar Köztársaság) kifejezetten biztosítja a véleménynyilvánítás egyenruha, jelképek, speciális köszöntések által történő kifejtését.

Az Ítélőtábla ítélete továbbá szintén biztosítja a Magyar Gárdát alkotó természetes személyeknek a jövőbeli egyesülési, gyülekezési jogát mint alanyi jogot. Gárda-közlemény: Miért is nem történt szabálysértés? Tovább olvasása

Mely jogszabályok alapján kívánnak magánterületre behatolni, s két magánjellegű rendezvényt korlátozni?

Dr. Morvai Krisztina levele Dr. Bencze Józsefnek

Tisztelt Bencze József Országos Rendőrfőkapitány Úr!

A www.barikad.hu internetes honlapról értesültem arról, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom holnap, augusztus 22-én délután családi napot tart, valószínűsíthetően nagyszámú résztvevővel, közöttük sok gyermekkel és idős emberrel. Az esemény helyszíne egy magántulajdonban lévő földterület, a szentendrei Skanzen felé vezető úton.

Ugyanebben az időpontban és helyszínen kerül sor a 2009. július 11. napján alakult Új Magyar Gárda elnevezésű – magyar állampolgárságú, mozgásszabadságukban és egyéb emberi jogaikban nem korlátozott személyekből álló – közösség találkozójára, ahol a magánszemélyek saját elképzeléseiknek megfelelően, az általuk meghatározott formában és tartalommal esküt kívánnak tenni. (Hangsúlyozom, hogy az Új Magyar Gárda elnevezésű csoport semmilyen formában nem kötődik a feloszlatott Magyar Gárda Egyesülethez, amely a vonatkozó bírósági döntés következményeként jogi és ténybeli értelemben is megszűnt, a kb. tucatnyi volt egyesületi tag nem tevékenykedik többé együtt, egyesületi formában.) Mely jogszabályok alapján kívánnak magánterületre behatolni, s két magánjellegű rendezvényt korlátozni? Tovább olvasása

Stoffán György: Magyarország lelki válsága – nyílt levél Bajnai Gordonhoz

2006. október 23. Fotó:gazeta.pl

“Magyarország az államalapítás 1009. évfordulóján és 20 évvel a rendszerváltás után nem csak egy nemzetközi gazdasági válság kellős közepén küzd a kilábalásért, de egyben lelki válságban is van. (…) a lelki válságban mindennél nagyobb szükség van a biztonságra, és a biztonsághoz a közösségformáló erőre, az identitásra, a hovatartozás erős érzetére. – ezt mondta Ön a minap, kedves Bajnai. És ezt nagyon bölcsen mondta, ugyanis minden szó igaz és a helyén van e kijelentésében. 1919. óta ez az első igaz és elfogadható mondat egy MSZP-s (kommunista, identitás nélküli) politikus szájából. De… kijelentése alapján azonban arra következtetek, hogy Ön belépett a Gárdába, a Jobbikba, a magyarok Szövetségébe, vagy a Fideszbe. Ugyanis az Ön által elmondottakat az összes nemzetben gondolkodó magyar ember hasonlóképpen látja.

A lelki válságot Önök, azaz a mai, magát elitnek nevező dilettáns, nemzetellenes csürhe okozta 1919-től napjainkig. No, nem mondom, hogy előtte nem voltak hazaárulók, spiclik, csapnivalóan rossz politikusok, de a 20. század az Önök értékrombolásából, a társadalom következetes erkölcsi züllesztéséből állt, s ami ma nincsen – s amit Ön felsorolt –, az az Önök műve. Nem lehet rá büszke sem Ön, sem a kommunista-liberális söpredék. (Bocsásson meg a söpredék kifejezésért, de az Önök múltjáért és jelenéért felelős politikai alakzatot nem lehet másként nevezni.) Stoffán György: Magyarország lelki válsága – nyílt levél Bajnai Gordonhoz Tovább olvasása

Czakó István: Tényleg? Most gyarmatosítják Magyarországot? Szerintem már rég megtették!

2009.08.21., Nemzeti InternetFigyelő

/Semjén Zsolt augusztus 20-i beszédéhez kapcsolódó gondolataim, és a beszéd ismertetése/

Milyen szomorú, amikor azok, akiknek vezetőinknek kellene lenniük, messze hátul kullognak. Ugyanis azt a tényt, hogy országunkat gyarmatosítani akarják, sőt azt, hogy az egész globalizmus valójában a világ legújabb újrafelosztása, új gyarmatosítási folyamat, már réges-régen és igen sokan megmondtuk. Még akkor beszéltünk erről, s próbáltuk megértetni az emberekkel, amikor az EU-s csatlakozás előtt álltunk, s a “belépjünk, ne lépjünk” döntés előtt állt nemzetünk. Mi, akik akkor erősen elleneztük a csatlakozást (bár láttuk, hogy az ország kényszerpályán van, s a kitöréshez nagy nemzeti összefogásra és roppant szilárd elhatározásra lett volna szükség) éppen erről beszéltünk. De azzal is tisztában voltunk, hogy az ország nincs olyan állapotban, hogy az EU-s belépést megtagadjuk. Ez akkor az egyetlen út volt előttünk. Éppen ezért könyörögtünk akkori vezetőinknek, hogy tegyenek meg mindent – mégpedig nagyon kemény fellépéssel -, hogy minél kisebb kár érje hazánkat, de minden hiába volt. Vezetőink siketek voltak, az egyszerű emberek hangjára oda sem figyeltek. Sokan közülük csak a saját karrierjükkel törődtek, s hagyták, hogy a létező legrosszabb feltételekkel csatlakozzunk. Különösen érvényes volt ez a földkérdést illetően! Czakó István: Tényleg? Most gyarmatosítják Magyarországot? Szerintem már rég megtették! Tovább olvasása