“Európa népei csak gyilkolják le egymást… ” – VILÁG-PANORÁMA Szaniszló Ferenccel

A pénteki Panorámában Szaniszló Ferenc rávilágít azokra az összefüggésekre, melyek a múlt évszázad történelmi eseményeit mozgatták. A globális szabadkőművesség aljas játékainak “eredményei” emberek tízmillióinak pusztulását okozta és emberek millióinak vesztét okozza ma is, amikor a világ – miközben a hazug cionista média és “filmkultúra” agymosásának rabságában a legalapvetőbb józan, paraszti gondolkodását is hátrahagyta – egyenesen sodródik a III. világháború poklába.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

És akkor mi, magyarok, mi hova álljunk? (4. rész)

merreNehéz szavakat találni! De muszáj. Muszáj, mert ez a két elszabadult hajóágyú, az egymásból élő két mumus – Viktor és Francisco – úgy tűnik, akadálytalanul hülyítheti tovább a jó népet egészen addig, amíg már felmérhetetlen károkat okoznak a társadalom szövetében. A két részre szakadt lakosság a politikai lövészárok két oldalán vert szekértábort. A nagy kérdés most már csak az, hogy az igaz, jó magyar emberek, na, ők, hova álljanak?

A bukott miniszterelnök, Francisco írásából idézünk.

A teljes írás itt olvasható:

http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/403511_angyalok_es_ordogok

„Merjétek tisztelni az embert! Ne gondolja senki, hogy minket, magyarokat különös anyagból gyúrtak, ezért különbek vagyunk másoknál! Nem vagyunk különbek, mint bármely más nép. Mások vagyunk, de nem jobbak, igaz, nem is rosszabbak. Polgári demokraták vagyunk. Minden ember fontos. Legyen bármely nép, nemzet tagja. Persze, védjük nemzeti örökségünket, nyelvünket, történelmünket, és mindezt valóban országhatárokon átívelően, de a magyar államiság közjogi értelemben kizárólag a drámaian megcsonkított trianoni Magyarország területére terjed ki. Fájdalom, de így van. És a történelmi tény tudomásulvételének elutasítása nem hazafias tett, hanem kalandorság.”

Visszatért Kovács Laci bácsi, alias, Smith ügynök szelleme. Ez a „merjünk kicsik lenni” lightosabb változata. És mert Francisco is követi a trendeket, némi nemzeti mázzal (talán muszájból?) azért nyakon öntve. De persze nem mulasztja el, hogy ismét belerúgjon egy jó nagyot a határon túli nemzettestvéreinkbe, visszahozva 2004. december 5-e rossz emlékét. Bővebben…

És mi, magyarok, mi hova álljunk? (3. rész)

asmodeus_demonSok tekintetben kriminális viszonyok uralkodnak országos méretű Patyomkin-falunkban. Egykori KISZ-titkárokból mára vezető politikusokká avanzsált nyikhajok tündökölnek a politikai „rossz rendőr” és „jó rendőr” szerepében. Ha nem megy gumilövedékkel és vízágyúval, majd megy rezsicsökkentéssel, adósmentéssel. A színjátékot egyelőre „jó rendőr” dirigálja a kihallgató helységben, míg a háttérből, az üvegfalon túl „rossz rendőr” figyel árgus szemekkel.

Gyurcsány azonban még „rossz rendőr”-nek is csapnivaló, tényleg a szó szoros és mindenféle értelmében véve nem más ő, mint egy szánalmas ripacs. A krimikben ugyanis nem szoktak beleavatkozni egymás dolgába a kollégák, arra mindig kínosan ügyelnek, hogy amíg a másik van bent, addig kussolnak az üvegfal mögött. A hórihorgas ripacs úgy tűnik erre is képtelen, talán ezért kötöttek útilaput a talpa alá, hiszen senki se szereti, amikor az általa pénzelt és irányított stróman egyszer csak önjáróvá válik.

Angyalok és ördögök? – olvashatjuk a címet Francisco írásának elején.

A teljes írás itt olvasható:

http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/403511_angyalok_es_ordogok

De hol vannak itt az angyalok, a hírnökök, a küldöttek? Merkelről már tettünk említést, nagy valószínűség szerint ő a hírnök. Nemzetközileg fontosnak számító vezetők közül ő mondta ki először, hogy a multikulturalizmus megbukott. Ezzel akarva, akaratlanul, de azt is kimondta, hogy vele együtt a liberális alapelvekre épülő Európai Unió is megbukott.

Persze arról is vannak sejtéseink, hogy kik lehetnek azok, akiket küldtek. Az ördögökről, vagyis a dög, a pusztulás, a halott, az idejét múlt, meghaladott dolgok őreiről pedig világos képet kaphatunk, amikor bekapcsoljuk otthon a tévét és úgy járunk, mint az indiánok a szakállas emberrel. Az indiánok féltek a szakállas emberektől, mert első ránézésre nem tudták eldönteni, hogy az illető vicsorog-e rájuk, vagy éppen mosolyog. No, hát így vagyunk mi is ezekkel a szerencsétlen, a történelem és a sors fura fintoraként itt ragadt, rendszerváltozás korabeli önjelölt politikusainkkal is*, amikor a politikai lövészárok két oldaláról tömik az agyunkat maszlaggal. Általában mindig csak utólag jövünk rá, hogy éppen mosolyogtak, vagy vicsorogtak-e. Bővebben…

A kettős mérce végső lelepleződése Kelet-Ukrajna kapcsán

ukrajnaKoszovó esetében működni látszott a népek önrendelkezése, Ukrajna esetében viszont ezt eleve és nagyképűen elutasítja a bankárkaszti gyarmatosítás eszközrendszereként működő EU. Ráadásul az Oroszországgal kapcsolatos logikátlan döntéseknek a levét mi – kisemberek – fogjuk meginni, mihelyt itt a fűtésszezon. Számomra nem elfogadható az ukrajnai oroszok és más népek jogának a lábbal tiprása, sőt a kárpátaljai magyarság és a ruszinok – etnikai tisztogatás jellegű – háborúba hurcolása egyenesen vérlázító. (ezért gyűjtöttem az aláírásokat)

A népek önrendelkezésnek jogát az ENSZ 1514-es közgyűlési határozata szabályozza, amely 1960-ban született. A mai nemzetközi jog egyik legelismertebb elve az önrendelkezési jog, melyet a törvényes Ukrán államvezetést megpuccsoló és az un. Gladio egységeinek a gyilkos mesterlövészeit felhasználó, valamint a média hamisítás eszközével gátlástalanul visszaélő szélsőségesek – természetesen az EU támogatásával – lábbal tipornak, s nem szól ellene egy európai államvezetés sem. Mindez magáért beszél. Bővebben…

USA, Európa, Ukrajna, Gáza – cionizmus (kötelező videók)

szaniszló02Imran N. Hosein

Egy kis történelmi és pillanatnyi politikai áttekintés az ukrán és európai helyzetről Szaniszló Ferenccel mely a VILÁG-PANORÁMA legutóbbi, pénteki adásában hangzott el. Szaniszló Ferenc ugyan egy szóval nem említi a cionisták megnevezést, csupán háttérhatalomról tesz említést, ugyanakkor mindenki tudja (kivéve a szocion-liberális médiából tájékozatlanokat), hogy a kettő egy és ugyanaz.

Az összefoglaló világosan rávilágít arra, amit már a nemzeti radikális oldal hosszú évek óta mond, vagyis, hogy a magyarországi politikai palettán működő jobb- és balliberális erők (ide tartozik a Fidesz is), mennyire egy irányba húzzák, vagy éppen tolják az ország szekerét, mely irány sehogysem a magyar nemzet érdekeit képviseli. Megint a rossz oldalon állunk, a hintapolitikával pedig csak elnyújtani lehet azt az agóniát, amiben az ország vergődik. Mammont és Istent egyszerre szolgálni nem lehet. Ezt már több írásunkban is kifejtettük itt, a NIF oldalain.  Bővebben…

Föl kell készülnünk a valódi szabadságharcra (kötelező videó)

szaniszloSzaniszló Ferenc az Echo Tv Világ-Panoráma c. műsorának legutóbbi adásában kitűnő képet alkotott arról az állapotról, mely a jelenlegi helyzetet jellemzi politikailag és gazdaságilag egyaránt mind Európát, mind a nagyvilágot tekintve.

Világosan megfogalmazta többek között azt, miért kell a leghamarabb kilépnünk az EU-ból, valamit azt is, hogy Oroszország hogyan befolyásolhatja, alakíthatja hamarosan Európa és a világ történelmét.  Bővebben…

Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján

hírekMinden napom azzal kezdődik, hogy elolvasom a híreket, majd rendszerezem azokat, és miközben ezt teszem, egy-egy témacsoportot összevetek a két szemben álló gondolkodási mód mintával (paradigmával), a föderatívval és a konföderatívval. Most két összefüggő témacsoport a legfontosabb: Izrael és a hidegháború, így erre összpontosítok – természetesen megjegyezve más témacsoportok eseményeit is.

A nekem címzett levelek és a Facebook bejegyzések a föderatív paradigma egy-egy következményéről szóló hírt emelnek ki.

Ezen a módszeren változtatok azzal, hogy közzéteszem két témacsoport napi híreit az azokhoz fűzött – rendszerszemléletű – véleményemmel együtt.

Képességeim határán belül az ősi civilizáció iránymutatását és irányelveit közvetítettem. Ennek legfontosabb anyagai a Gondoskodó Magyarország honlapon vannak, ahol elemző és ismertető anyagok is találhatóak.

Rendszerezést ad „A nemzetstratégiától a nemzettaktika teljesítéséigc. írásom és az abban hivatkozott anyagok.

Általános paradigma-összehasonlítást tartalmaz

-    „Paradigmaváltás” c. tanulmányom,

-    „A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona értékrenden alapuló természetes rendszer” c. 2003-ban írt, majd az Európai Unió Alkotmányának Lisszaboni Szerződéssé válása után 2007-ben módosított tanulmány és

-    a Morvai Krisztina EP képviselőasszony felkérésére írt két tanulmányom: „Az európai konföderáció – mint Európa lehetséges jövőképe” és „Kiút a válságból – a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá”.

Megpróbáltam túllépni küldetésemet, de törvényszerűen kudarcot vallottam.

Sokszor türelmetlen voltam, de Pataki Antal ráébresztett arra, hogy mit jelent Zétényi Zsolt véleménye: „Nagyon gyors vagy te nekem, Józsikám.”

Köszönöm Antinak, hogy tanítóját egy nagyon fontos dologra megtanította.

Tudomásul veszem, hogy volt osztályfőnököm, Ésik Zoli bácsi ötvenegynéhány éve elhangzott intése szerint kell élnem: „Adj időt az időnek!”

Természetesnek veszem, hogy sokan nem mernek, vagy nem akarnak tenni a rendszerváltást jelentő paradigmaváltásért, mert az túl radikális.

Egy példa: Izrael terrorakciójának megakadályozását néhány határozott diplomáciai lépést követően fegyverrel látom lehetségesnek. Online aláírásgyűjtést indítottam ennek támogatására. Néhány nappal később két online aláírásgyűjtést indítottak, kizárólag diplomáciai lépést javasolva.

Radikális javaslatomat alig 70-en támogatják, a „visszafogottabb” két javaslatot közel 2000-en.

Nagyot hibáznék, ha ez kedvemet szegné.

Éppígy hibáznék, ha feladnám az országon belüli konföderativitást (települések és társadalmi csoportok érdekérvényesítésének összehangolását) megvalósító rendszer alkalmazásának szándékát, amely előkészítéseként minden magyar településre létrehoztam egy adatbankot, amely alapján akár az őszi önkormányzati választásokon el lehet kezdeni az alulról épülő társadalomszervezési munkát.

A legutóbbi néhány nap hírei azokat a következtetéseket támasztják alá, amelyeket írásaimban korábban részleteztem. Bővebben…

Izrael-Ukrajna-Megszállási Emlékmű – Ennyire elveszett értékrend uralkodik az átlagembernél ?

Bevallom sok portál anyagait és hozzászólásait olvasom el mostanában, mert kíváncsi vagyok vajon hogyan gondolkodnak az átlagemberek és hozzászólók. Rá kell jönnöm minden nap, hogy tragikus a helyzet. Nem is hogy tragikus, halálosan életveszélyes, amilyen tudathasadásos állapotban vegetál az értelmesebbnek számító (vagyis magát annak tartó) réteg is.

Jelenleg a híreket (az ostobáknak szánt bulvár-baleset-állatkert híreket nem is számítva)uralja a megosztottság és a fejekben lévő sötétség ! Nem a tudatlanságra gondolok elsősorban, hanem az ÉRTÉKREND ELVESZTÉSÉRE !

Mi emberek ennyire nem tudjuk már mi a fontos és a lényegtelen ? !

Kettős mérce és kognitív disszonancia uralja az átlagembert !
Egy lelőtt utasszállító ártatlan áldozatai még 2 perc erejéig lekötik a figyelmünket és sajnálkozunk. De 500 ugyanolyan ártatlan orosz ajkú kelet-ukrajnai ember halála és a Kijev által irányított etnikai tisztogatás már természetes ? 

Előre elnézést, de se a képeket, se a valóságot nem fogom kicenzúrázni ! Mert ez 2014 ! 
Ha a történelem lapjain vagy 1944-es fotókon tudunk szörnyülködni, hogyan fordulhatott ez elő, akkor igenis szembesüljünk azzal, hogy a történelem és az emberiség semmit nem változik. Ez zajlik ma is ezen a nyári napon !  Bővebben…

Tükörbenézés

in the mirror

Amikor “ők” néznek a tükörbe, mást nem láthatnak…

Egyszerű magyar állampolgárként eleget tettem a ballibsik felhívásának. Hosszan elálldogáltam a nagy tükröm előtt, annak ellenére, hogy az utóbbi két évtizedben csak futólag használtam ezt az eszközt. Ugyanis az idő múlásának nyomait nem vizslatom, mert természetesnek vélem. Ha telne rá, akkor sem rohannék plasztikáztatni vagy botoxos kezelést igénybe venni. Azt a kevés sminket, amit használok, elég egy perc, a hajam befonásához viszont nincs szükségem tükörre.

Miután se kövér, e sovány nem vagyok, könnyedén beleférek régi ruháimba, de eszembe sem jutna, hogy a mai, fiatalok divatját követve, villogtassam köldökömet. Így viszont nem kell behúzott hassal tetszelegnem, arra gondolva, milyen jó volt régen.

- Nem volt jó régen! – mondom tükörbeli képmásomnak, ahonnan még mindig tiszta, nyílt, egyenes tekintettel nézek a világra, s benne magamra.
Nincs mivel elszámolnom. Soha nem cselekedtem a törvény ellen, saját érdekemben sem hazudtam, sőt, még a kegyes hazugságoktól is irtózom.

A véleményem szemtől-szembe szerettem és szeretem elmondani, adott esetben ezután terjesztem az illetőről, s nem fordítva, mint ők teszik másokkal.
Rég elhunyt felmenőim között egy sem akadt, aki mások kárára jutott volna előnyökhöz, tett volna szert vér és könny árán szerzett javakra, ármányos furfanggal, cselszövéssel sem tett tönkre senkit. Szerencsére vagyunk még jó páran ilyenek. Bővebben…

A Horn-szobor avatásához! – avagy: A keletnémetek előtti határnyitás igaz története

Horn Gyula, a németek, a Horn-emlékszoba ürügyén a határnyitásról

Elfelejtett dátumnak minősítette az MTI-nek nyilatkozva 1989. május 2-át a ZDF német közszolgálati televízió egykori kelet-, illetve közép-európai tudósítója. Nem tudta, hogy Horn Gyula és Alois Mock kedvéért két hónappal később újra felállítottak egy kerítésszakaszt, hogy azokról „történelmi” felvételek készülhessenek! Fotó: kontrollblog

Elfelejtett dátumnak minősítette az MTI-nek nyilatkozva 1989. május 2-át a ZDF német közszolgálati televízió egykori kelet-, illetve közép-európai tudósítója. Nem tudta, hogy Horn Gyula és Alois Mock kedvéért két hónappal később újra felállítottak egy kerítésszakaszt, hogy azokról „történelmi” felvételek készülhessenek! Fotó: kontrollblog

A kontrollblog teljes cikke a témában elérhető ITT !

Sopronban 1940–45 között voltam műegyetemi diák, a front odaérkezése előtti hetekig. A Magyar Királyságban én kaptam utoljára diplomát, azaz, az erdőmérnöki volt az országban az utolsó. Erre is csak azért kerülhetett sor, mert Sébor János dékán megtagadta a nyilas kormány kiürítési parancsát. Bezzeg, a budapesti műegyetemi karok Drezdáig meg sem álltak. Ott érte őket a szörnyű, angol gyújtóbombás légitámadás.

A diplomám kézhezvétele utáni napokban Solosján/Szálasi („nemzetvezető”) pápai hadkiegészítő parancsnoksága engem is berántott frontszolgálatra, de nagy szerencsémre, csak a visszavonulásban vettem részt, 550 kilométeres gyalogmenetben, és 1945. május 1-jén Bajorországban tettük le a fegyvert az amerikaiak előtt. Ők velünk, magyarokkal nem törődtek, siettek mielőbb elérni a jaltai zónahatárt Linz előtt, nehogy a szövetséges ruszkik nyugatabbra hatolhassanak. Onnan tértem haza a csehszlovák vöröskereszt segítségével felvidéki szülőföldemre, ahonnan mindössze egy hátizsákkal, minden ingó és ingatlan vagyonomat elkobozva a szlovákok üldöztek ki.

Soprontól Sopronig öt hónap alatt ezer kilométeres körutat tettem meg Közép-Európában, és a Nagaszakira ledobott (a második) atombomba idején értem vissza szeretett városomba, Sopronba, az Alma Mater kebelére. Sopron és az egyetem annyira a szívemhez nőttek, hogy  amikor csak tehetem, még most is ellátogatok oda… Bővebben…

MJB: Horn Gyula szoboravatása – Hannes Swoboda „körítéssel”

Horn egészalakos szobraA felelősségre vonás elmaradásának következményeként – a bűnösök felbátorodása – már-már a szemtelenséget (az arcátlanságot) is meghaladó, (nyomdafestéket nem tűrő) kategóriába ment át, a „Na és”-től kezdve, a brüsszeli EP-beni Horn-szoba létesítésén át, a Horn szoboravatásig bezárólag.

1. Azt a hazug, hazaáruló, a forradalom és szabadságharc eltiprásában fegyveresen résztvevő, a Nyugati-pályaudvari tüntetők közül öt személyt tarkón-lövő pufajkások soraiban lévő, a megtorlásban közreműködő, a katonai dossziéját eltüntető, Kádár bandájában funkcionáló, a háromszintes (uszodás, szaunás) szuperlakást kiügyeskedő, a nyugati határmegnyitás tényét önmagának kisajátító, Alois Mock osztrák alkancellárral csalással készült, drótvágó késes szögesdrót nyirbálást imitáló, alkoholista Horn Gyulát emelték piedesztálra, akit az ’56-os forradalom leveréséért, a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékéremmel tüntették ki. Bővebben…

Ukrajna készül a gyarmati sorsra – a legfontosabb lépést megtették az ukrán nemzet hazaárulói

Azt, amit Janukovics nem lépett meg, az utolsó törvényesen megválasztott ukrán elnök nyugati támogatással történt megpuccsolói már el is rendezték. 

A HÍDFŐ.NET cikke:

UKRAJNA MA DÉLELŐTT FELVETTE A RABLÁNCOT

Ma délelőtt Brüsszelben Ukrajna, Moldova és Grúzia is aláírta az Európai Unióval a társulási és szabadkereskedelmi megállapodást. Petro Porosenko az aláírás előtt azt is bejelentette, hogy Ukrajna az uniós szerződés 49. cikke értelmében felvételét kéri az Európai Unióba. A bejelentést hatalmas eredményként és előrelépésként tálalta az európai média.

Porosenko – elnöki szék, majd rohamléptékben szabadkereskedelmi egyezmény, NATO csatlakozás, privatizáció

Bővebben…

Halál vagy életfogytiglan?

akasztofa2Az életellenes bűncselekmények száma az utóbbi időben elképesztően növekedett (bár a statisztikák szerint – amit a hivatalos szervek úgy értékelnek, ahogy akarnak – még inkább csökkent), legalább is a lakosság ezt a növekedést érzékeli, de a legmegdöbbentőbb azok brutalitása. Éppen ezek miatt manapság mind lakossági, mind kormányzati vonatkozásban is újra előtérbe került a tényleges életfogytiglan eltörlése (ezzel összefüggve a halálbüntetés visszaállíthatósága) vagy sem.

Jómagam sokáig a halálbüntetés ellen voltam, s magam is azt mondtam, hogy az élet és halál ura egyedül Isten. Sok-sok töprengés és vívódás után a következőkre jutottam! (A végén megadom Sipos Ete Álmos világos magyarázatát, ami véleményemmel teljesen összeillő, tartalmilag egyező, egyetlen kivétellel, hogy én az óriási, országos szinten, az országot tönkre tevő, sokakat halálba űző károkozásokat is nagyon szigorúan büntetném, amik csakis a hatalom gyakorlói felelősségébe tartoznak).

Épp tegnap olvastam, hogy a 6 évnél hosszabb börtönbüntetéseknek semmi javító eredménye nincs, sőt a kilátástalanság, a soha nem szabadulás tudata még agresszívabbá teszik az elítéltet, hiszen neki már nincs veszteni valója. Ezért rá kellett jönnöm, hogy a tényleges életfogytiglani börtön inkább ártalmas, mint jó. Csakhogy a kiengedett, minden korlátot figyelmen kívül hagyó emberek szabadon engedése a társadalomra nézve hatalmas veszélyt jelent… Bővebben…

A győztes mindent visz! (?)

eurovizió2014Nem szeretem a celeb-gyártó kereskedelmi csatornákat. Sport csatornák sokaságát, közszolgálatit, Dunát, Hír tv-t és Echó-t nézünk általában. Így nem képben a hasonló vetélkedők, és show műsorok kínálatában.Most mégis minden elődöntőt, döntőt végig néztünk, mivel hazánk is képviselte magát a Eurovíziós dalfesztiválon.  Bár ne tettem volna. Elmondhatom, nem tetszett, csalódott vagyok, nem kicsit, nagyon. Nem a dallam, az előadó képessége volt a tét, hanem a szöveg, és maga a téma. Minél liberálisabb, annál esélyesebb… Ennek bizonyítéka a félig férfi, félig nő egyed, szakállal, bajusszal, és vastagon rúzsozott szájjal. A gusztustalan osztrák szörnyedelem.

Megfogadtam, túllépek rajta, nem foglalkozok vele, lelki egyensúlyom megtartása érdekében. Aztán még is. Nem lehet rajta túllépni, mert sunyin így támad a liberalizmus erőszakos terjesztése. Nem érdekel senki nemisége, szeretkezési szokásai, az a hálószobára tartozik. Igen ám, csak hogy ők a rendellenességeiket nem ott akarják meg-, és kiélni, hanem példaképet állítania fiataloknak, kíváncsiságaikat felkorbácsolni, bevezetni őket a másság rejtelmeibe… Bővebben…

Követem

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 6,336 követőhöz

%d blogger ezt szereti: